AYSE LUCUS, foi beneficiaria da axuda concecida pola Consellería de promoción do emprego e igualdade, TR341Q-BONO DAS PERSOAS AUTONOMAS, na convocatoria do ano 2023.