O BOP de Lugo de 3 de maio publica as bases do programa Bono Impulso-Deputación de Lugo, destinado ao fomento do consumo de bens en establecementos comerciai, locais comerciantes polo miúdo e de hostalería (incluídos servizos de aloxamento), desenvolto por persoas empresariais autónomas, microempresas e pequenas empresas da provincia de Lugo.

Terá a consideración de bono, o descontó por un valor de 30€ sobre unha compra mínima de 60€ nos establecementos adheridos. Isto significa que cada solicitante obterá un bono de 30€ a condición de que realice 60€ de consumo en calquera dos establecementos adheridos. A aplicación dos bonos será efectuada de forma inmediata no momento da compra polos propios establecementos tras a identificación dos consumidores. A tal sendito, a persoa que realice a compra debe levar o seu DNI.